Komendy w LF2

Jeśli masz w drużynie komputerowych sprzymieżeńców, możesz wydawać im rozkazy:

Come(Podejść): D + J + D + J

Stay(zostać w miejscu): D + D + D + D

Move(Ruszyć się): D + A + D + A

I Join You: To nie jest komenda, czasami jeśli zabijesz przeciwnika(w Stage Mode) dołącza do twojej drużyny(w pełni zdrowia).Komendy, LF2 Komendy, Komendy Postaci Little Fighter 2