Ciosy w LF2

W Little Fighter 2 prawie wszystkie postacie posiadają dodatkowe ciosy(tzw. ciosy specjalne). Wykonanie ich wymaga specjalnej kombinacji klawiszy oraz w większości przypadków wymaga danej ilości punktów many. Jedyna postacie które nie posiadają ciosów specjalnych to Template i Bandit.

Zobacz ciosy dla postaci: Bat | Davis | Deep | Dennis | Firen : 1 2 | Firzen | Freeze : 1 2 | Henry | Jack | Jan | John : 1 2 | Julian : 1 2 | Justin | Louis : 1 2 | Louisex : 1 2 | Mark | Monk | Rudolf : 1 2 | Sorcerer | Woody : 1 2 |